درباره اداره

تعداد بازدید:۲۰۴۱

معرفی اداره شاهد و ایثارگر

مدیر اداره شاهد و ایثارگر دانشجویان:
دکتر فریبا احمدی

تلفن تماس :۳۳۵۱۲۰۱۰-۰۴۵

ضرورت ارائه خدمات شایسته در زمینه‌های آموزشی، کمک آموزشی، مشاوره، فرهنگی، فوق برنامه در جهت ارتقاء سطح علمی دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر (رزمنده، جانباز، آزاده، شاهد) با بهره مندی از امکانات و اعتبارات در نظر گرفته شده، به حضور مرجعی برای رسیدگی به امور دانشجویان شاهدو ایثارگر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تاکید می‌نماید.

مطلب فوق برگرفته از مقدمه دستورالعمل اجرایی دفاتر دانشجویان شاهد وایثارگر مصوب جلسه ۲۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و همانطور که ملاحظه می‌شود این دفاتر از نظر اهداف اجرائی دارای یک گستردگی همه جانبه در امور دانشگاهی بوده و در ابعاد مختلف آموزشی، کمک آموزشی، مشاوره، فرهنگی، فوق برنامه و رفاهی فعالیت می‌کنند. 

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۰